Nieuws

26/05/2020
Saartje Hollemaert
GDW-Gent

Crisisperiode COVID19 - Verlenging van de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen - Moratorium van toepassing op de maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging ten aanzien van natuurlijke personen & diverse bepalingen die het beroep specifiek aanbelangen.

De  publicatie van het koninklijk  besluit van 13 mei 2020 voorziet  in een verlenging van de maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen  (cfr. omzendbrief 2020CIR036), en dit tot en met 17 iuni 2020.

Anderzijds werd de wet houdende diverse bepalingen inzake  justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (Il) met een zeer ruime meerderheid aangenomen in het parlement maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Niettemin verdient dit al enige toelichting.

Lees hier meer over de verlenging van de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen.

Bekijk hier de samenvatting van de gevolgen van het moratorium voor ondernemingen.

Consulteer uw dossier online