GDW-Gent werd opgericht door Geert De Lombaert en Patrick Van Overschelde op 11/12/2008.

De verwachtingen van advocaten, bedrijven, openbare instellingen en particulieren ten aanzien van het kantoor op het vlak van kwaliteit, productiviteit, transparantie en efficiëntie nemen steeds toe. Daarom focussen we elke dag opnieuw op innovatie en werken we verder aan ons kwalitatief hoogstaand gerechtsdeurwaarderskantoor. Door blijvend te investeren in onze organisatie en dienstverlening, zowel op het vlak van technische ondersteuning als in onze human resources, kunnen we uw verwachtingen inlossen.

Alleen hierdoor kunnen wij onze dienstverlening blijvend garanderen en optimaliseren.

Het kantoor

In een wereld waarin informatisering een steeds belangrijkere rol speelt, is deze website een bron van informatie omtrent de werking van ons kantoor, het beheer van wanbetalers, gerechtelijk incasso en diensten naar confraters toe.

Onze visie

Bovendien beseffen wij dat wanbetalers, (rechtzoekenden en iedereen die met ons beroep in aanraking komt, voldoende dient geïnformeerd te worden omtrent onze taken en bevoegdheden. Daarom wordt een onderdeel van de website voorbehouden voor deze groep teneinde een informatief forum te bieden en een antwoord te geven op de vele vragen die de rechtzoekende heeft in het kader van zijn dossier.

Wij zijn er ons van bewust dat een website slechts een summiere duiding kan betekenen met betrekking tot het beroep van de gerechtsdeurwaarder. Toch hebben wij getracht een duidelijk beeld te scheppen van de ambtstaken die ons worden toevertrouwd.

Tenslotte merken wij op dat er reeds een groot aantal toe te juichen initiatieven terug te vinden zijn op het internet. Deze hebben wij gebundeld op onze nuttige links pagina en de brochures pagina.

Wij hopen dat deze website een antwoord biedt op de vragen die u bezig houden. In het andere geval staan wij u graag persoonlijk, telefonisch of per e-mail te woord.

Consulteer uw dossier online