Een betere toegang tot justitie

Niemand is gevrijwaard van nare omstandigheden, en een goed juridisch adviseur is zo nu en dan onontbeerlijk. In deze folder wordt uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt erin weergegeven. (Raadpleeg de brochure.)

 

U bent getuige

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. In deze brochure vindt u enige informatie over wat van u wordt verwacht. (Raadpleeg de brochure.)

 

U bent gedagvaard

De nieuwe brochure "U bent gedagvaard - voor de politierechtbank / voor de correctionele rechtbank" is vanaf nu beschikbaar. Deze volledig herschreven versie is up to date en biedt u alle nuttige informatie indien u een dagvaarding heeft ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen. (Raadpleeg de brochure.)

 

Bemiddeling

Sinds 21 februari 2005 is bemiddeling in alle materies evenwaardig aan de burgerrechterlijke procedure en de arbitrage. Bij bemiddeling wordt naar een positieve oplossing gezocht voor alle partijen die betrokken zijn bij een conflict. Deze brochure geeft meer uitleg. (Raadpleeg de brochure.)

 

De huurwet, 13e editie

De 13de editie van de meest bekende en meest gevraagde brochure van de FOD, waarin de volledige huurwetgeving op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd. Nieuw: de brochure bevat bijlagen die u verplicht moet toevoegen aan het huurcontract. (Raadpleeg de brochure.)

 

Eerstelijnswerking

Heeft u moeilijkheden met Justitie? Stelt u zich vragen omtrent uw echtscheiding? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf en wenst u uw rechten te kennen? De justitieassistenten van de justitiehuizen informeren u in het kader van de eerstelijnswerking. (Raadpleeg de brochure.)

 

U bent veroordeeld

De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken en heeft u veroordeeld. Wat moet u doen? In deze brochure vindt u een antwoord op een aantal vragen. De brochure legt met name de inhoud van het vonnis of het arrest uit, de rechtsmiddelen, de genade en het verblijf in de gevangenis. (Raadpleeg de brochure.)

 

Onderhoudsgeld niet gekregen?

De Dienst voor alimentatievorderingen werd bij de Federale Overheidsdienst Financiën opgericht door de wet van 21 februari 2003 als een dienstverlening voor de burgers. De dienst maakt deel uit van de administratie van de niet-fiscale invordering binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Aan de basis van de oprichting van de DAVO lagen twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld). (Raadpleeg de brochure.)

 

Uithuiszetting

U bent huurder en wordt uit huis gezet? U bent verhuurder en ziet u genoodzaakt uw huurders uit huis te zetten? In deze brochure vindt u meer informatie over het hoe, wat en wanneer van een uithuiszetting.

Consulteer uw dossier online