Nieuws

20/07/2020
Saartje Hollemaert
GDW-Gent

Opdrachtgevers kunnen voortaan in het kader van een zuiver nationale procedure tot bewarend beslag onder derden een verzoek tot rekeninginformatie indienen bij de Belgische beslagrechter.

De beslagrechter zal zich wenden tot de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders die de gegevens kan opvragen in een databank genaamd CAP2.
Het bevat enkel bankrekeningnummers van de in België aangehouden rekeningen en de bankinstellingen waar ze gehouden worden.

Lees hier meer over de databank CAP2

 

Consulteer uw dossier online