Vaststellingen

Als gerechtsdeurwaarders hechten wij veel belang aan bereikbaarheid.

Vaak is onze tussenkomst extreem dringend. Door de monopolie positie die we bekleden als gerechtsdeurwaarder om feitelijke vaststellingen te verrichten en vaste datum te geven, achten wij het dan ook onze plicht om 7 dagen op 7 beschikbaar te zijn voor het verrichten van vaststellingen. Ons kantoor heeft daarom ook een permanentiedienst opgericht voor het verrichten van (dringende) vaststellingen.

Permanentiedienst voor dringende vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder (7/7-24/24)

- Tijdens de week: 09/388.50.32
- Tijdens het weekend: 0472/62.36.400478/22.20.470475/33.15.43 

Voorbeelden
Uithangen bouwvergunning
Vaststelling SMS’en of voicemailberichten
Vaststellingen op internet (specifieke procedure)
Wedstrijden en recordpogingen
Burenhinder/overhangende bomen of takken
Geluidshinder
Vaststelling van fysisch waarneembare schade
Opmaak Inventarissen

Wenst u niet voor verrassingen te staan, contacteer dan voorafgaand ons kantoor om de vastgelegde tarieven te kennen.

Wij verzoeken u evenwel om elke (zelfs extreem dringende) opdracht tot vaststelling per e-mail te bevestigen. Bovendien aanvaardt u als opdrachtgever dat wij uw identiteit controleren adhv. uw identiteitskaart of inlichtingen bekomen uit het rijksregister of Kruispuntbank der Ondernemingen.

 

Consulteer uw dossier online