De bemiddelende en onpartijdige rol van de gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat hij of zij een inspanning moet leveren omtrent elk verzoek tot schuldenafbouw. Vanuit onze ervaring merken wij dat het resultaat van deze inspanning voornamelijk afhangt of alle partijen nauw worden betrokken bij een minnelijke regeling en deze leidt tot een snelle schuldafbouw met respect voor de individuele rechten van schuldenaar en schuldeiser. Het vermijden van een overmatige schuldenlast kan dus enkel worden bekomen door medewerking van alle betrokken actoren (schuldeiser-schuldenaar-gerechtsdeurwaarder-OCMW of schuldhulpverlener).

De gerechtsdeurwaarder kan hier op jouw verzoek het voortouw in nemen en alle betrokken actoren samenbrengen en overtuigen om in het belang van alle partijen tot een minnelijke globale oplossing te komen voor het geheel van je schulden.

Een wettelijke garantie op stopzetting of schorsing van individuele invorderingsstappen door schuldeisers is er tot op heden jammer genoeg (nog) niet.

Contacteer de gerechtsdeurwaarder die je aanschrijft en vraag hem of haar om als minnelijk schuldbemiddelaar op te treden. De gerechtsdeurwaarder is immers een onafhankelijk ministerieel ambtenaar die ten behoeve van elke partij kan optreden, ook op verzoek van de schuldenaar.

Hoe kan ik mijn schulden beperken?

  1. Denk na voor je een schuld, krediet of contract aangaat. Het vermijden van schulden is de beste remedie voor een schuldenvrij bestaan.
     
  2. Wees niet beschaamd over je schulden of inkomen, schulden kunnen ontstaan door pech, verlies van werk, familiale situatie, bedrog,...
     
  3. Reageer snel t.a.v. jouw schuldeiser, gerechtsdeurwaarder, advocaat, incassokantoor,... Hoe sneller je reageert, hoe groter de kans dat de potentiële schadebedingen, intresten en invorderingskosten beperkt blijven en de schuldeiser zo begrip kan opbrengen om zo een spreiding van betaling toe te staan.
     
  4. Speel open kaart met jouw minnelijk schuldbemiddelaar (OCMW/CAW, schuldbemiddelaar, gerechtsdeurwaarder, advocaat,…). Enkel indien jouw minnelijk schuldbemiddelaar een correct en volledig beeld van je financiële situatie krijgt, kan er een haalbaar afbetalingsritme worden opgesteld en voorgesteld aan al je schuldeisers.

 

Contacteer ons via bemiddeling@gdw-gent.be en maak een kosteloze vrijblijvende afspraak met de gerechtsdeurwaarder die je dossier behandelt.

 

Heeft u interesse in onze dienstverlening aangaande bemiddeling? Neem dan contact op met ons kantoor via onderstaand formulier en bezorg ons, desgewenst, de nodige documentatie (schulden-/inkomensoverzicht).
- Optioneel
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Consulteer uw dossier online