Verschijningsformules

Op deze webpagina treft u de toepasselijke verschijningsformules voor het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen.

Wij trachten deze informatie naar best vermogen actueel te houden. Doch, gezien het kantoor voor deze informatie zelf afhankelijk is van derden, kan zij in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Hebt u specifieke vragen? Neem dan contact op met ons kantoor.

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor BV BVBA GDW-Gent en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers,  zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.

 

 • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 GENT

  Tel: 09/234.48.00

 • Adres : Koophandelsplein 23, 9000 GENT

  Tel : 09/234.47.47

  Tel : 09/234.58.59 (dienst zittingen Parket-Generaal correctioneel)

  Tel : 09/234.42.18 (dienst zittingen burgerlijke zaken)

   

  OM TE VERSCHIJNEN (Tel Dienst zittingen Parket-Generaal):

  Voor de *** CORRECTIONELE KAMER VAN HET HOF VAN BEROEP GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, zaal ***, Gerechtsgebouw, Koophandelsplein 23 te 9000 Gent

  OP *** AANSTAANDE OM *** UUR IN DE VOORMIDDAG

 • Adres: ‘Kouterpoort’, Savaanstraat 11 bus 201, 9000 GENT

  Tel : 09/234.54.27

  Fax : 09/234.54.88

  e-mail : sec.ev.ahgent@just.fgov.be

  Klik hier voor de consultatie van de Beschikking d.d. 09/12/2014 tot vaststelling van het Bijzonder Reglement voor het Arbeidshof Gent.

  Klik hier voor de consultatie van de Beschikking d.d. 06/11/2015 betreffende de toevoeging aan het bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent - uitbreiding materiële bevoegdheid (artikel 582, 15° Ger. W.).

 • Klik hier om het nieuw Bijzonder Reglement voor de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen d.d. 05/08/2014 te raadplegen.
  (!! ENKEL NOG VAN TOEPASSING VOOR DE AFDELINGEN DENDERMONDE EN OUDENAARDE)

  Klik hier voor de raadpleging van het bijzonder Reglement voor de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent d.d. in werking vanaf 01/09/2022.

  Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d. 02/06/2015 betreffende aanvulling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

  Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d.16/11/2015 betreffende aanvulling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

  Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d. 30/10/2017 betreffende aanvulling van het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

  • !!! OPGELET !!!

   Zittingsvrije weken: 

   • 11/04/2023 t.e.m. 14/04/2023
   • 25/12/2023 t.e.m. 29/12/2023
   • 01/04/2024 t.e.m. 05/05/2024
   • 25/12/2024 t.e.m. 01/01/2025
   • 14/04/2025 t.e.m. 18/04/2025

    

   Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401, 9000 GENT

   Tel : 09/234.46.00 (burgerlijke griffie)

            09/234.48.00 (correctionele griffie)

            09/234.49.60 (jeugdrechtbank)

   Kamers G1 t.e.m. G14 = Burgerlijke Rechtbank

   Tel : 09/234.46.00

   Kamers G15 t.e.m. G26 = Familie- en jeugdrechtbank

   Tel : 09/234.49.60

   Kamers G27 t.e.m. G35 = Correctionele Rechtbank

   Tel : 09/234.48.00 (griffie)

   Tel: 09/234.44.70 (dienst zittingen)

   Kamers G36 t.e.m. G40 = Strafuitvoeringsrechtbank

   Tel : 09/234.59.35

    

    • //OM TE VERSCHIJNEN :

      

     - DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EERSTE BURGERLIJKE KAMER (G1), zetelend in burgerlijke zaken, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.2

      

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWEEDE BURGERLIJKE KAMER (G2), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.1

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERDE BURGERLIJKE KAMER (G3), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw,  Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 3.1

      

     OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • De vierde burgerlijke kamer zetelt om de veertien dagen op donderdag om 11u en slechts na goedkeuring door de afdelingsvoorzitter.

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFDE BURGERLIJKE KAMER (G5), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.2

      

     OP MAANDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     Tijdens het gerechtelijk jaar 2022 - 2023 mag enkel worden ingeleid op de volgende data:
     05/09/2022 - 19/09/2022 - 03/10/2022 - 17/10/2022 - 14/11/2022 - 28/11/2022 - 12/12/2022 - 09/01/2023 - 23/01/2023 - 06/02/2023 - 20/02/2023 - 06/03/2023 - 20/03/2023 - 03/04/2023 - 17/04/2023 - 15/05/2023 - 12/06/2023 - 26/06/2023

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESDE BURGERLIJKE KAMER (G6),  zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 0.1

      

     OP MAANDAG/DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !! Opgelet: OP DE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG, in lokaal 0.2 (dit tot 31/01/2023) !!

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENDE BURGERLIJKE KAMER (G7), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 0.1

      

     OP (ELKE EERSTE VAN DE MAAND ) VRIJDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENTACHTSTE BURGERLIJKE KAMER (G8), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.2

      

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENTNEGENDE BURGERLIJKE KAMER (G9), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.5

      

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG 

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TIENDE BURGERLIJKE KAMER (G10), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.2

      

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ELFDE BURGERLIJKE KAMER (G11), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.4

      

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN

     /

     /Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWAALFDE BURGERLIJKE KAMER (G12), zetelend in burgerlijke zaken, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.4 

      

     OP WOENSDAG / VRIJDAG  *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     TIJDENS GERECHTELIJK JAAR 2022 - 2023

     - OP WOENSDAG : 14/09/2022 - 28/09/2022 - 12/10/2022 - 26/10/2022 - 09/11/2022 - 23/11/2022 - 07/12/2022 - 21/12/2022 - 04/01/2023 - 18/01/2023 - 01/02/2023 - 15/02/2023 - 01/03/2023 - 15/03/2023 - 29/03/2023 - 26/04/2023 - 10/05/2023 - 24/05/2023 - 07/06/2023 - 21/06/2023

     - OP VRIJDAG : 09/09/2022 - 23/09/2022 - 07/10/2022 - 21/10/2022 - 04/11/2022 - 18/11/2022 - 02/12/2022 - 16/12/2022 - 13/01/2023 - 27/01/2023 - 10/02/2023 - 24/04/2023 - 10/03/2023 - 24/03/2023 - 05/04/2023 - 21/04/2023 - 05/05/2023 - 19/05/2023 - 02/06/2023 - 16/06/2023 - 30/06/2023

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G13), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.2

      

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     TIJDENS GERECHTELIJK JAAR 2022 - 2023 :

     09/09/2022 - 23/09/2022 - 07/10/2022 - 21/10/2022 - 04/11/2022 - 18/11/2022 - 02/12/2022 - 16/12/2022 - 06/01/2023 - 20/01/2023 - 03/02/2023 - 17/02/2023 - 03/03/2023 - 17/03/2023 - 31/03/2023 - 28/04/2023 - 12/05/2023 - 26/05/2023 - 09/06/2023 - 23/06/2023 -

    • TIJDENS HET GERECHTELIJK JAAR 2022 - 2023 WORDT DEZE KAMER GESLOTEN

      

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFTIENDE FAMILIEKAMER (G15 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 0.5

      

     OP DINSDAG / DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     OP VRIJDAG (ad hoc) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG (enkel na goedkeuring van de afdelingsvoorzitter; lokaal 0.02)

    • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESTIENDE FAMILIEKAMER (G16 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.5 / lokaal 0.02

     OP *** AANSTAANDE OM *** IN DE VOORMIDDAG

     - MAANDAG (lokaal 0.02) om 10u30 (inleidingen + ten gronde)

     - DINSDAG (inleidingen)

     lokaal 0.02 om 10u30 (+ ten gronde)
     lokaal 0.4 om 09u00
     lokaal 3.1 om 09u00

     - WOENSDAG (lokaal 0.4) om 09u00 (ten gronde)

     - DONDERDAG (lokaal 0.02) om 09u00 (ten gronde)

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENTIENDE FAMILIEKAMER (G17 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 3.1

      

     OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ACHTTIENDE FAMILIEKAMER (G18 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent

     OP *** AANSTAANDE OM *** IN DE VOORMIDDAG

      

     - DINSDAG /  DONDERDAG / VRIJDAG (lokaal 0.2) om 09u00 (inleidingskamer)

      

     - DINSDAG / DONDERDAG / VRIJDAG (lokaal 0.5) om 09u00 (ten gronde)

      

     - DINSDAG (lokaal 2.1) om 09u00 (VEREFFENING - VERDELING)

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, NEGENTIENDE FAMILIEKAMER (G19 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.4

      

     OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G20 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,

      

     OP ***  AANSTAANDE OM *** IN DE VOORMIDDAG

      

     - WOENSDAG (lokaal 2.2) om 09u00

     - VRIJDAG (lokaal 0.02) om 09u00

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EENENTWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G21 FK), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.4

      

     OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG (enkel na goedkeuring van de afdelingsvoorzitter)

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelende ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.6

      

     OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG 

     • Vorderingen: 09u00
     • Verzoeningen: 10u00

      

    • OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelend in burgerlijke zaken, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te Gent, lokaal 2.6 (dinsdag), lokaal 2.1 (vrijdag)

      

     OP DINSDAG / VRIJDAG*** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, *** KAMER (G**), zetelende in correctionele zaken, zetelende in het gewoon lokaal der zittingen, te 9000 GENT, Opgeëistenlaan 401, gerechtsgebouw, zaal ***,

     OP (bellen zitting rechtbank van eerste aanleg dienst zittingen 09/234.44.70)  AANSTAANDE OM  *** UUR IN DE VOORMIDDAG

   • Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d.02/06/2015 betreffende aanvulling bijzonder reglement van de rechtbank van  eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

    Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d. 16/11/2015 betreffende aanvulling bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

    Klik hier voor de raadpleging van het bevelschrift d.d. 30/10/2017 betreffende aanvulling bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

     

    • Adres : 
     Gerechtshof, Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde

     Tel : 055/33.16.82

     Fax correctioneel: 055/31.85.35

     Fax burgerlijk: 055/33.72.10

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O EERSTE BURGERLIJKE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     = ALGEMENE INLEIDINGSKAMER (behoudens familie- en jeugdzaken + zaken welke rechtstreeks kunnen worden ingeleid voor de O5 en O8 kamer)

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O VIERDE KAMER, zetelend in familiezaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O VIJFDE BURGERLIJKE KAMER (O5), zetelend in burgerlijke zaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG.

      

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O ZEVENDE A KAMER, zetelend in familiezaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O ACHTSTE BURGERLIJKE KAMER (O8), zetelend in burgerlijke zaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, O ELFDE KAMER, zetelend in jeugdzaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, ZETELENDE IN KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, in zijn gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, kabinet van de voorzitter Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, ZETELENDE ZOALS IN KORT GEDING, in de gewone gehoorzaal op het Gerechtshof Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • Voor DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, *** KAMER, zetelend in correctionele zaken, in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, zaal 43, Bourgondiëstraat te Oudenaarde

      

     OP *** AANSTAANDE OM *** IN DE VOORMIDDAG

     (steeds bellen voor zittingsdatum)

   • !!! OPGELET !!! Adreswijziging ingevolge verbouwingswerken aan de Rechtbank VANAF 05/01/2023: 

     

    In het Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31, in de zaal op de 2de verdieping zullen de volgende kamers zitting houden in de zaal aangeduid als "zittingszaal REA": 

    - van de burgelijke sectie: D11, D Beslag, D Kortgeding
    - van de familiesectie: D40
    - van de correctionele sectie: D13V, D23 ad hoc

    en zo nodig elke andere burgerlijke of familiekamer, alwaar alle nodige zittingsdagen in gewone en buitengewone terechtzitting kunnen worden gehouden. 

     

    In het Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1, zullen zitting houden: 

    - van de burgerlijke sectie: D1, D8bis, D12, D12bis, D5, D6, D7, D8, D9, D10
    - van de familiesectie: D28bis, D32 bis, D34bis, D28, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38
    - van de correctionele sectie: D13M, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23 ad hoc en D27 ad hoc, de Raadkamer 

    Klik hier voor de verdere details: Bevelschrift van 30/11/2022 houdende aanpassing van het Bijzonder Reglement

     

    Tel : 052/26.07.11 (centrale)

            052/26.08.06 (burgerlijke griffie)

            052/26.08.32 (correctionele griffie)

            052/26.08.65 (griffie onderzoek)

            052/25.05.50 (griffie jeugdrechtbank)

     

    Fax: 052/26.08.09 (burgerlijke griffie)

            052/26.08.31 (correctionele griffie)

            052/26.08.73 (griffie onderzoek)

            052/20.22.56 (griffie jeugdrechtbank)

    • Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D 7, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

    • Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, kamer D 28, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

    • Voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D KG, zetelend in KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

    • Voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D ZOALS KG, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

    • Voor de BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, SECTIE BURGERLIJKE RECHTBANK, kamer D BESLAG, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zittingen op 11/04/2023 - enkel bij uiterst dringende noodzakelijkheid

      

  • Klik hier voor het Bijzonder Reglement van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, m.i.v. 27/10/2022.

   Klik hier voor het Bijzonder Reglement van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, m.i.v. 01/12/2022.

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 GENT

    Tel : 09/234.52.00

    Fax : 09/234.52.01

    !!! OPGELET !!!

    Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • OM TE VERSCHIJNEN (algemene inleidingskamer):

      

     Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, EERSTE KAMER (G1), zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, lokaal 1.3

      

     OP VRIJDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, TWEEDE KAMER (G2), zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, lokaal 1.1

      

     OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, DERDE KAMER (G3), zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, lokaal 1.1

      

     OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

      

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor DE VOORZITTER VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.6

      

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

   • Adres : Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde

     

    Tel : 055/23.11.70

    Fax : 055/23.11.80

     

    • Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING OUDENAARDE, EERSTE KAMER (OU1), zetelende in haar gewone gehoorzaal op de Ondernemingsrechtbank, Bekstraat 14 te Oudenaarde

      

     OP DINSDAG (ELKE 2DE en 4DE VAN DE MAAND) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING OUDENAARDE, TWEEDE KAMER (OU2), zetelende in haar gewone gehoorzaal op de Ondernemingsrechtbank, Bekstraat 14 te Oudenaarde

      

     OP (elke 2de en 4de) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING OUDENAARDE, DERDE KAMER (O3), zetelende in haar gewone gehoorzaal op de Ondernemingsrechtbank, Bekstraat 14 te Oudenaarde

      

     OP (elke 2de en 4de) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • De zittingen in kort geding en zoals in kort geding worden ingeleid en behandeld in de afdeling Gent :

      

     OM TE VERSCHIJNEN :

      

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 6

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

   • Adres : Noordlaan 31, 9200 Dendermonde

    Tel : 052/25.96.70

            052/25.96.16 (financiële griffie)

            052/25.96.71 (rol en faillissementen)

            052/25.93.78 (akten van vennootschappen)

            052/25.93.77 (Dienst handelsonderzoek)

    Fax : 052/21.39.35 (financiële griffie)

            052/25.96.18 (rol en faillissementen)

            052/25.93.81 (akten van vennootschappen)

    • Voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 1, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 2, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

    • Voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 3, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG (tenzij anders bepaald in de beschikking dagstelling)

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

      

    • De zittingen in kort geding en zoals in kort geding worden ingeleid en behandeld in de afdeling Gent :

      

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, lokaal 2.6

      

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     !!! OPGELET !!!

     Geen zitting tussen: maandag 10/04/2023 t/m vrijdag 14/04/2023

      

  • Klik hier voor de raadpleging van de Dienstregeling van de terechtzittingen van de Arbeidsrechtbank Gent Gerechtelijk jaar februari - juni 2023 

    

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/C, 9000 GENT

    Tel : 09/234.50.00

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G1, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2

     OP  MAANDAG (1ste en 3de VAN DE MAAND) ***  AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G2, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2

     OP DONDERDAG ( ELKE 1ste, 2de, 3de en 4de VAN DE MAAND) ***  AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G3, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2

     OP  MAANDAG (ELKE 2de en 4de VAN DE MAAND) / WOENSDAG (ELKE 1ste en 3de VAN DE MAAND) ***  AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     MAANDAG = arbeidsongevallen / beroepsziekten

     WOENSDAG = werkloosheid en varia RSZ

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G4, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.1

     - OP MAANDAG (elke 1ste VAN DE MAAND) (voor wat betreft artikel 580,1° Ger. W.), AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     - OP DONDERDAG (elke 2de en 4de VAN DE MAAND) (voor wat betreft ZIV) AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     EXTRA ZITTING voor wat betreft ZIV:

     - DONDERDAG 16/02/2023 - 14u30

     - DONDERDAG 16/03/2023 - 14u30

     - DONDERDAG 04/05/2023 - 14u30

      

      

      

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G5, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     - elke 2de dinsdag van de maand

     - elke 4de dinsdag van de even maanden (februari-april-juni)

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G6, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM  VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     1ste VRIJDAG van de maand = OCMW terugvorderingen

     3de VRIJDAG van de maand = OCMW varia

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, KAMER G7, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.2 (op dinsdag) en zaal 2.6 (op donderdag)

     - 1ste dinsdag van de oneven maanden (maart - mei) om 09u30

     - 2de dinsdag van de even maanden (februari - april - juni) om 09u30

     - 3de dinsdag van de maand om 14u30

     - 4de dinsdag van de maand om 09u30

     - 1ste donderdag van de maand om 09u30

     - 2de donderdag van de oneven maanden (maart - mei) om 09u30

     - 3de donderdag van de oneven maanden (maart - mei) om 09u30

     - 4de donderdag van de maand om 09u30

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING GENT, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 1.4

     OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

      

   • Adres : Bekstraat 14, 9700 OUDENAARDE

    Tel : 055/23.11.20

    Fax : 055/21.11.30

     • OM TE VERSCHIJNEN

      

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O1, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

      

     OP DONDERDAG (ELKE 2de VAN DE MAAND) AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

      

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O2, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

      

     OP DONDERDAG (ELKE 1ste VAN DE MAAND) *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O3, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP DONDERDAG (ELKE 2de VAN DE MAAND) AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O4, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP DONDERDAG (ELKE 1ste VAN DE MAAND) AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O5, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP DONDERDAG (ELKE 4de van de oneven maanden (maart - mei)) AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O6, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     - 3de dinsdag van de maand 

     - 3de donderdag van de maand

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT, AFDELING OUDENAARDE, KAMER O7, zetelende in haar gewone gehoorzaal, rechtszaal van de Arbeidsrechtbank, eerste verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP WOENSDAG (ELKE 1ste, 2de, 3de, 4de VAN DE MAAND) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN (! Contact met de griffie is noodzakelijk: 055/23.11.20)

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING OUDENAARDE, ZETELENDE IN KORT GEDING / ZETELENDE ZOALS IN KORT GEDING, in zijn gewone gehoorzaal, Arbeidsrechtbank, kabinet van de voorzitter, tweede verdieping, Bekstraat 14 te Oudenaarde

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

      

   • Adres : Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A, 9300 Aalst

    Tel : 053/82.08.13

    Fax : 053/82.08.93

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A1, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 1ste VAN DE MAAND) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A2, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 3de VAN DE MAAND) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A3, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 1ste VAN DE MAAND) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A4, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 3de VAN DE MAAND) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A5, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 4de DONDERDAG VAN DE EVEN MAANDEN (februari - april - juni)) *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A6, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP (ELKE 1ste DONDERDAG VAN DE  MAAND) *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, KAMER A7, zittinghoudende in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP WOENSDAG (elke 1ste, 2de, 3de en 4de) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, ZETELEND IN KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, zittinghoudende in  gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A te 9300 Aalst

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

      

   • Adres : Noordlaan 31/5, 9200 Dendermonde

    Tel : 052/25.96.30

    Fax : 052/21.51.74

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D1, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 3de VAN DE MAAND) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D2, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 2de VAN DE MAAND) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D3, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 1ste VAN DE MAAND) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D4, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 2de VAN DE MAAND) DINSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D5, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 1ste DINSDAG VAN DE ONEVEN MAANDEN - maart - mei) *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D6, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 3de DINSDAG VAN DE MAAND) *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, KAMER D7, zetelend in de gewone gehoorzaal te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP (ELKE 1ste, 2de, 3de en 4de WOENSDAG VAN DE MAAND) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, ZETELEND IN KORT GEDING / ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31

     OP IEDERE WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

   • Adres : Kazernestraat 10, 9100 Sint-Niklaas

    Tel : 03/760.94.01

    Fax : 03/766.14.25

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S1, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 3de VAN DE MAAND) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S2, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 1ste VAN DE MAAND) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S3, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 2de) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S4, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     - 1ste woensdag van de maand

     - 4de woensdag van de even maanden (februari - april - juni)

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S5, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 3de VAN DE MAAND) WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S6, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 2de VAN DE MAAND) WOENSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, KAMER S7, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP (ELKE 1ste, 2de, 3de en 4de VAN DE MAAND) DINSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     voor DE VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, ZETELEND IN KORT GEDING / ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING in de gewone zittingszaal, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 10

     OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/M, 9000 GENT

    Tel : 09/234.53.50 (griffie)

             09/234.41.34 (t.e.m. 39)  (dienst zittingen politieparket)

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EERSTE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP MAANDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWEEDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP DINSDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP WOENSDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIERDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP  DONDERDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP  VRIJDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

    • Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.1

      

     OP WOENSDAG ( 2e en 4e van de maand) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401, zaal 3.2

     OP  VRIJDAG (bellen zitting parket politierechtbank dienst zittingen 09/234.41.34) *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ACHTSTE KAMER, ZETELENDE IN BURGERLIJKE ZAKEN, ter gewone en openbare zittingszaal te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401 , zaal 3.3

     OP (EERSTE EN DERDE) MAANDAG ***   AANSTAANDE OM  NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     OPGELET : NIET dagvaarden in afhandeling van burgerlijke belangen na uitspraak Politierechtbank, zetelende in strafzaken

     DGV IN AFHANDELING BURGERLIJKE BELANGEN : bellen voor zittingsdatum (09/269.30.76)

   • Adres griffie : Tacambaroplein 5, 9700 Oudenaarde

    Tel : 055/33.50.77

    Fax : 055/30.34.97

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, EERSTE KAMER, ZETELENDE IN STRAFZAKEN, zetelende in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, zaal 32, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     (steeds bellen voor zitting)

    • POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, TWEEDE KAMER (strafzaken)

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, TWEEDE KAMER, ZETELENDE IN STRAFZAKEN, zetelende in haar gewone gehoorzaal op het Gerechtshof, zaal 32, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde

     OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     (steeds bellen voor zitting)

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING OUDENAARDE, DERDE KAMER, ZETELENDE IN BURGERLIJKE ZAKEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde

     OP (ELKE 1ste & 3de) MAANDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

      

   • Adres : Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B, 9300 Aalst

    Tel : 053/82.08.77 (correctionele griffie)

             053/82.08.78 (burgerlijke griffie)

    Fax : 053/82.08.99 (correctionele griffie)

             053/82.08.98 (burgerlijke griffie)

     

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING AALST, EERSTE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING AALST, DERDE KAMER, (CIVIELE VERKEERSZAKEN), in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal B, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

     OP (ELKE 1ste) DONDERDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

   • Adres : Noordlaan 31/3, 9200 Dendermonde

    Tel : 052/25.96.20

    Fax : 052/22.47.05

     

    • OM TE VERSCHIJNEN :

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, EERSTE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

     OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

    • Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, TWEEDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

     OP WOENSDAG (elke 1e & 3e van de maand) **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, DERDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

     OP VRIJDAG  *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING DENDERMONDE, VIERDE KAMER, ZETELEND IN CIVIELE VERKEERSZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal C, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

     OP (ELKE 1ste EN 3de) DINSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

      

   • Adres : Kazernestraat 8, 9100 Sint-Niklaas

    Tel : 03/760.94.25

    Fax : 03/766.20.47

    ZITTINGSVRIJE WEKEN: 

    - Week van 26/12/2022 - 30/12/2022 (tussen Kerst en nieuwjaar)

    - Week van 10/04/2023 - 14/04/2023 (tweede week van de paasvakantie)

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING SINT-NIKLAAS, EERSTE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal A te 9100 Sint-Niklaas

     OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING SINT-NIKLAAS, TWEEDE KAMER, ZETELEND IN STRAFZAKEN, in het gewoon lokaal der zittingen, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal A te 9100 Sint-Niklaas

     OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

     • OM TE VERSCHIJNEN

     Voor DE POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, AFDELING SINT-NIKLAAS, DERDE KAMER, (CIVIELE VERKEERSZAKEN), zetelend in het gewone zittingslokaal, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal A te 9100 Sint-Niklaas.

     OP (ELKE 2de) VRIJDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

      

      

      

  • Klik hier voor de raadpleging van de beschikking d.d.11/04/2019 tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen.

    

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent

    Tel : 09/234.55.00

    Fax : 09/234.55.21

     

    OM TE VERSCHIJNEN 

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET EERSTE KANTON GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0.5

    OP MAANDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET EERSTE KANTON GENT, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0.5

    OP MAANDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent

    Tel : 09/234.55.00

    Fax : 09/234.55.41

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET TWEEDE KANTON GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP WOENSDAG **/**/*** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET TWEEDE KANTON GENT, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent

    Tel : 09/234.55.00

    Fax : 09/234.55.41

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON GENT, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent

    Tel : 09/234.55.00

    Fax : 09/234.55.61

     

    OM TE VERSCHIJNEN 

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET VIERDE KANTON GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP VRIJDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG
     

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET VIERDE KANTON GENT, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP VRIJDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ACHT UUR VIJFENVEERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

   • Adres : Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent

    Tel : 09/234.55.00

    Fax : 09/234.55.81

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET VIJFDE KANTON GENT, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET VIJFDE KANTON GENT, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.3

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Brielstraat 27, 9800 Deinze

    Tel : 09/386.26.34

    Fax : 09/380.07.75

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON DEINZE, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, administratief centrum, Brielstraat 27 te 9800 Deinze

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON DEINZE, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, administratief centrum, Brielstraat 27 te 9800 Deinze

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ACHT UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Stationsstraat 21, 9900 Eeklo

    Tel : 09/377.17.00

    Fax : 09/378.27.47

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON EEKLO, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal te 9900 Eeklo, Stationsstraat 21

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON EEKLO, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal te 9900 Eeklo, Stationsstraat 21

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ACHT UUR VIJFENVEERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Hundelgemsesteenweg 622-624, 9820 Merelbeke

    Tel : 09/210.49.10

    Fax : 09/210.49.19

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON MERELBEKE, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 622-624

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON MERELBEKE, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 622-624

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM TIEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

   • Adres : Suikerkaai 10, 9060 Zelzate

    Tel : 09/345.72.32

    Fax : 09/345.40.86

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON ZELZATE, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Administratief Centrum, Suikerkaai 10, eerste verdieping te 9060 Zelzate

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM TIEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON ZELZATE, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, Administratief Centrum, Suikerkaai 10, eerste verdieping te 9060 Zelzate

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    !!! OPGELET: GEEN ZITTINGEN OP 05/01/2023 !!!

   • Adres : Kasteelstraat 58, 9660 Brakel

    Tel : 054/41.24.66

    Fax : 054/41.75.69

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    VOOR DE VREDERECHTER VAN HET KANTON GERAARDSBERGEN, ZETELENDE IN ZIJN GEWONE GEHOORZAAL OP HET VREDEGERECHT, KASTEELSTRAAT 58, 9660 BRAKEL

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE, OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    VOOR DE VREDERECHTER VAN HET KANTON GERAARDSBERGEN, ZETELEND IN KORTGEDING, ZETELENDE IN ZIJN GEWONE GEHOORZAAL OP HET VREDEGERECHT, KASTEELSTRAAT 58, 9660 BRAKEL

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE, OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Beverestraat 7B, 9700 Oudenaarde

    Tel : 055/33.55.00

    Fax : 055/30.13.13

     

    OM TE VERSCHIJNEN 

    OPENBARE ZITTING

    VOOR DE HEER VREDERECHTER VAN HET KANTON OUDENAARDE, ZETELENDE IN DE GEWONE GEHOORZAAL, GERECHTSHOF te 9700 OUDENAARDE, BOURGONDIËSTRAAT 5

    OP MAANDAG (BEHALVE DE 3de VAN DE MAAND) **/**/**** AANSTAANDE, OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    VOOR DE HEER VREDERECHTER VAN HET KANTON OUDENAARDE, ZETELEND IN KORT GEDING, ZETELENDE IN DE GEWONE GEHOORZAAL, GERECHTSHOF te 9700 OUDENAARDE, BOURGONDIËSTRAAT 5

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE, OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Stationsstraat 6-8, 9550 Herzele

    Tel : 053/62.21.08

    Fax : 053/63.01.41

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    VOOR DE VREDERECHTER VAN HET KANTON HERZELE, ZETELENDE IN ZIJN GEWONE GEHOORZAAL OP HET VREDEGERECHT, ADMINISTRATIEF CENTRUM, STATIONSSTRAAT NR 6 TE 9550 HERZELE

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE, OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    VOOR DE VREDERECHTER VAN HET KANTON HERZELE, ZETELEND IN KORT GEDING, ZETELENDE IN ZIJN GEWONE GEHOORZAAL OP HET VREDEGERECHT, ADMINISTRATIEF CENTRUM, STATIONSSTRAAT NR 6 TE 9550 HERZELE

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE, OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • !!! OPGELET !!! Zittingsvrije weken van 26/12/2022 t.e.m. 06/01/2023

     

    Adres : Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 C, 9300 Aalst

    Tel : 053/82.07.01

    Fax : 053/82.08.90

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET EERSTE KANTON AALST, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET EERSTE KANTON AALST, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    OPGELET : GEEN ZITTING TUSSEN KERST EN NIEUW (WEEK 52)

    ***

     

   • !!! OPGELET !!! Zittingsvrije weken van 26/12/2022 t.e.m. 06/01/2023

     

    Adres : Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 D, 9300 Aalst

    Tel : 053/82.07.02

    Fax : 053/82.08.93

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET TWEEDE KANTON AALST, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET TWEEDE KANTON AALST, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, gelijkvloers, zittingszaal A, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    OPGELET : GEEN ZITTING TUSSEN KERST EN NIEUW (WEEK 52)

    ***

   • Adres : Gravendreef 3, 9120 Beveren

    Tel : 03/775.70.87

    Fax : 03/755.30.10

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON BEVEREN, zitting houdende in het gewoon lokaal der zittingen, Vredegerecht, Gravendreef 3 te 9120 Beveren

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON BEVEREN, ZETELEND IN KORT GEDING, zitting houdende in het gewoon lokaal der zittingen, Vredegerecht, Gravendreef 3 te 9120 Beveren

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Noordlaan 31/2, 9200 Dendermonde

    Tel : 052/25.96.00

    Fax : 052/20.04.09

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON DENDERMONDE, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON DENDERMONDE, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Noordlaan 31 te 9200 Dendermonde

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ACHT UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

   • Adres : Meulenbroekstraat 20, 9220 Hamme

    Tel : 052/25.01.80

    Fax : 052/25.01.89

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING :

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON HAMME, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Meulenbroekstraat 20 te 9220 Hamme

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON HAMME, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Meulenbroekstraat 20 te 9220 Hamme

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Markt 8, 9160 Lokeren

    Tel : 09/348.25.44

    Fax : 09/349.19.66

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON LOKEREN, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Markt 8 te 9160 Lokeren

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON LOKEREN, ZETELEND IN KORT GEDING,  zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Markt 8 te 9160 Lokeren

    OP DINSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

     

   • Adres : Onderwijslaan 71, 9400 Ninove

    Tel : 054/33.78.56

    Fax : 054/32.97.43

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON NINOVE, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Onderwijslaan 71 te 9400 Ninove

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR DERTIG IN DE NAMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON NINOVE, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Onderwijslaan 71 te 9400 Ninove

    OP WOENSDAG **/**/**** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

    ***

     

   • Adres : RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 4-6, 9100 Sint-Niklaas

    Tel : 03/760.94.32

    Fax : 03/766.14.39

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON SINT-NIKLAAS, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal B te 9100 Sint-Niklaas

    OP MAANDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor HET VREDEGERECHT VAN HET KANTON SINT-NIKLAAS, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, RAC Gerechtsgebouw, Kazernestraat 10, eerste verdieping, zaal B te 9100 Sint-Niklaas

    OP MAANDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

   • Adres : Gentsesteenweg 90, 9230 Wetteren

    Tel : 09/369.07.84

    Fax : 09/366.14.85

     

    OM TE VERSCHIJNEN

    OPENBARE ZITTING

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON WETTEREN, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Administratief Centrum, Gentsesteenweg 90 te 9230 Wetteren

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM NEGEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

    ***

    ZITTING KORT GEDING (artikel 43, §2 Woninghuurdecreet)

    Voor DE VREDERECHTER VAN HET KANTON WETTEREN, ZETELEND IN KORT GEDING, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Administratief Centrum, Gentsesteenweg 90 te 9230 Wetteren

    OP DONDERDAG **/**/**** AANSTAANDE OM ELF UUR IN DE VOORMIDDAG

    ***

    !!!  OPGELET: GEEN ZITTING OP DONDERDAG 29/12/2022 !!!

  Consulteer uw dossier online