Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

GDW-Gent is er zich van bewust dat een verantwoordelijke verwerking van persoonsgegevens een must is in het privacyrecht. Om uw recht te waarborgen kan u in deze verklaring nagaan hoe we omgaan met uw gegevens. De handelswijze is in overeenkomst met de wet op de bescherming van persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is.

 

1. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door GDW-Gent verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met GDW-Gent. Deze overeenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het leveren van juridische dienstverleningen verwerking wegens juridische opdracht. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens worden gebruikt om de diensten van GDW-Gent te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

 

2. GEGEVENS VERKREGEN VIA DE WEBSITE

Gegevens automatisch verkregen via de website worden uitsluitend bijgehouden om de website te optimaliseren. Dit gaat over IP-adressen, locatiegegevens en algemeen surfgedrag.

U kan vrijwillig inschrijven op de nieuwsbrief waar u te allen tijde zelf Uw gegevens kan wijzigen of uitschrijven indien u dit wenst.

De website bevat verder invulformulieren waarvan de inhoudt wordt bijgehouden om te kunnen inspelen op de vragen of noden die aan deze invulformulieren vasthangen. Deze informatie wordt niet aan derden meegedeeld.

 

3. BEVEILIGINGSNIVEAU

GDW-Gent beschermt de aan haar toevertrouwede gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken.

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

U vindt onze contactgegevens onder punt 5.

 

4. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid bekomen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

5. CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

GDW-Gent BV BVBA
t.a.v. de DPO
Kortrijksesteenweg 1038
9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
privacy@gdw-gent.be

 

6. AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website, www.gdw-gent.be worden gepubliceerd.

 

Consulteer uw dossier online