Nieuws

13/01/2021
Saartje Hollemaert
GDW-Gent
Wetgeving

Ondernemingsrechtbank Gent kent geldboete toe bij misbruik recht tot betwisting inzake IOS-procedure.

Recent besliste de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent om, in toepassing van artikel 780bis Ger. W., ambtshalve een geldboete op te leggen aan een partij die naar haar oordeel misbruik maakte van het procesrecht bij een betwisting in het kader van een IOS-procedure.

De IOS-procedure werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen met o.m. als doel de werklast van de rechtbank te verminderen. Bij tussenkomst van een betwisting wordt de procedure afgesloten en kan de zaak alsnog bij dagvaarding voor de rechtbank aanhangig worden gemaakt.

In casu liet de verwerende (betwistende) partij verstek, waardoor de rechtbank van oordeel was dat er geen geschil was, er verspilling van overheidsmiddelen plaatsvond en eisende partij belast werd met het voorschieten van kosten (vb.dagvaardingskosten). De rechtbank maakte ambtshalve toepassing van artikel 780bis Ger. W. en besliste om een passende geldboete op te leggen aan verwerende partij.

De geldboete kan variëren tussen de 15,00 EUR en de 2.500,00 EUR bovenop de eventueel gevorderde schadevergoeding door de eisende partij.

Deze rechtspraak lijkt een stap te zijn in de richting van het bestraffen en het ontraden van inhoudsloze betwistingen voor onder meer vertragende of onrechtmatige doeleinden.

Tip: Vorder ook de kosten gemaakt in de IOS-procedure in de dagvaarding ten gronde!

Bron: Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent 30 oktober 2020, AR A/20/02467 (niet-gepubliceerd).

#GDW-Gent #UNPAID

Consulteer uw dossier online