Om ondernemingen wegwijs te maken in de nieuwe procedure, hebben het VBO en SAM-TES, het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders, een praktische brochure opgesteld. Klik hier voor de consultatie van deze brochure.

Bekijk bovenstaand schema hier.

Facturen die niet betaald worden blijven een harde realiteit voor veel ondernemingen. Zo wordt meer dan dertig procent van de facturen tussen ondernemingen niet tijdig betaald. Dit vermindert de liquiditeit, beïnvloedt groeikansen en bedreigt in sommige gevallen het voortbestaan van de onderneming.

Om het probleem van laattijdige betaling aan te pakken, geldt sinds kort een nieuwe procedure voor onbetwiste geldschulden. Deze moet een snellere en goedkopere invordering van de onbetwiste facturen toelaten. Onder meer de volgende elementen dragen hiertoe bij:

- ten eerste is het een administratieve procedure. Waar vroeger een niet-betaalde schuldeiser verplicht langs de rechtbank diende te passeren, volstaat het voortaan om beroep te doen op een advocaat en gerechtsdeurwaarder. Hierdoor zal de invorderingsprocedure sneller vooruitgaan en kan een schuldeiser in principe al na 1 maand en 8 dagen het verschuldigde bedrag opeisen;   

- in de tweede plaats vallen in de nieuwe procedure een heel aantal kosten verbonden aan de invordering weg, waardoor deze goedkoper is dan de klassieke procedure. Zo dienen niet langer registratiekosten, rolrechten, rechtsplegingsvergoedingen of dagvaardingskosten te worden betaald. Al deze kosten maken dat in een klassieke procedure het verschuldigde bedrag erg snel oploopt. Bijvoorbeeld voor een factuur van 100 EUR zullen de invorderingskosten dalen van 243 EUR tot ongeveer 110 EUR; 

- tot slot kan bij aanvang van de procedure door de gerechtsdeurwaarder een solvabiliteitscheck van de schuldenaar worden uitgevoerd. Op die manier kan de schuldeiser een geïnformeerde inschatting maken van de opportuniteit om een procedure op te starten.

Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen: “De procedure vormt een belangrijke stap in de strijd tegen betalingsachterstand. Zo wordt het voor de schuldeisers eenvoudiger en sneller om betaling te bekomen terwijl voor de schuldenaar bijkomende kosten het verschuldigde bedrag niet langer buitensporig doen oplopen. Het tijdig en correct betalen vormt immers de basis van de vertrouwensrelatie die essentieel is voor een vlot handelsverkeer.”

Jan De Meuter, voorzitter SAM-TES: “Door sneller en goedkoper te werken willen de gerechtsdeurwaarders bijdragen aan een betere cashpositie van bedrijven en justitie ontlasten. Bovendien laat deze procedure toe dat de gerechtsdeurwaarder zijn bemiddelende rol ten volle kan spelen.

Wenst U informatie omtrent deze nieuwe procedure of wenst U een testdossier te laten behandelen door ons kantoor, contacteer ons dan vrijblijvend per e-mail op vb@gdw-gent.be (Valérie Bouckaert) of telefonisch op het nummer 09/388.50.32. Ons kantoor centraliseert en coördineert al uw invorderingen in binnen-en buitenland met één enkel centraal aanspreekpunt en transparante kostenstructuur.

Consulteer uw dossier online