Patrick Van Overschelde
Gerechtsdeurwaarder
Team Steden en Gemeenten
09 385 50 97

Opleiding
Licentiaat in de Rechten (UGent, 2004)
Certificaat Taalvaardigheid Frans (FOD Justitie – Directoraat-Generaal Rechtelijke organisatie, 2005)

Werkervaring
Commissielid “hervorming van het statuut van de Gerechtsdeurwaarder” van de VZW Nationale Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders (N.V.K.G.) (2009 – 2011)
Bestuurder/Nationaal Secretaris van de VZW Nationale Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders (N.V.K.G.) (2010 – 2012)
Aanspreekpunt voor kandidaat-en stagiair-gerechtsdeurwaarders, verspreiding vacatures, circulaires, …
Werkend lid bestuur van de Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair-Gerechtsdeurwaarders (N.V.K.S.G.) (2010 – 2016)
Coördinator-Stagebegeleider N.V.K.S.G.: Initiatiefnemer opleidingsdagen SAM-TES voor stagiair-gerechtsdeurwaarders (2012 – 2014)
Medeoprichter en Lid van de commissie verschijningsformules SAM-TES (2014-2015)
Eigenaar sinds 02/09/2014 van de domeinnaam www.verschijningsformules.be

Stagiair-gerechtsdeurwaarder (2004 – 2007)
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder (2008 – 2018)

Functie
Bestuurder GDW-Gent
Gerechtsdeurwaarder (benoemd per K.B. 03/08/2018)

Publicaties
Co-auteur eindrapport Commissie Statuut NVKG: “Het nieuw statuut van de gerechtsdeurwaarder” 19/02/2011
Nota voor Sam-Tes met betrekking tot de regulering en invoering van de minnelijke en gerechtelijke openbare verkoop via internet (niet-gepubliceerd) 02/02/2015

Taken
Dagelijkse leiding kantoor
Voorzitter algemene vergadering GDW-GENT BV ovv BVBA (KBO 0808.505.886)
Rechtstreeks aanspreekpunt voor opdrachtgevers en rechtsonderhorigen

 

 

Consulteer uw dossier online