Marijn Van Duyvenboden
Team Steden en Gemeenten
09 385 50 97

Werkervaring
Werkzaam bij GDW-Gent sinds 2013               

Functie
Teamcoach Stad Gent / De Lijn

Vakgebied 
Regelgeving inzake:
- Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
- G.A.S. boetes en regelgeving Stad Gent
- Fiscale gemeentebelastingen Stad Gent
- Niet- fiscale belastingen Stad Gent
- Onderwijs (extra muros activiteiten, naschoolse opvanging, …) Stad Gent
- Hulpverleningszone Centrum Gent
- Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

 

Consulteer uw dossier online