Nieuws

20/12/2018
Saartje Hollemaert
GDW-Gent
Pandwet

Pandverzilvering

Sinds de nieuwe Pandwet en de invoering van het nationaal pandregister (inwerking getreden op 01.01.2018) is het thans mogelijk om in het kader van een lening een roerend goed als zekerheid in pand te geven en het pand te registreren in het pandregister.

Conform art. 519 §2, 6° kunnen gerechtsdeurwaarders optreden als pandverzilveraar. Binnen het kader van onze algemene informatieplicht kan U ons kantoor vrijblijvend contacteren indien U hierover praktische vragen heeft. Gerechtsdeurwaarder Patrick Van Overschelde en kandidaat-gerechtsdeurwaarder Eveline Baeten volgen de materie en wetswijzigingen dienaangaande van heel dicht op. U kan hen telefonisch (09/388.50.32) of per mail (pvo@gdw-gent.be) bereiken.

Consulteer uw dossier online