Nieuws

03/12/2018
Saartje Hollemaert
GDW-Gent
Wetgeving

Heb je een klant in het buitenland die zijn facturen niet betaalt? Dan hebben wij goed nieuws voor jou!

Het toepassingsgebied van de IOS-procedure werd uitgebreid. Dit beperkte zich tot voor kort enkel tot handelaren of ondernemingen die hun vestiging hebben op het grondgebied van België, waarbij onder andere zowel de schuldeiser als de schuldenaar een inschrijving dienden te hebben in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Bij de wetswijziging van 17 augustus (art. 1394/20, 2° Ger. W.) werden enkele buitenlandse databanken gelijkwaardig verklaard met het Belgisch KBO, waardoor u binnenkort ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, G.H. Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk , de procedure onbetwiste schulden kan volgen.

Echter gezien het een administratieve procedure betreft (zonder tussenkomst van de rechtbank), dient nog een en ander op punt te worden gezet om de databanken te configureren naar het zogenaamde centraal register van onbetwiste geldschulden.

Het is momenteel wachten op groen licht van de bevoegde IT-diensten vooraleer de IOS-procedure ook in de praktijk toepassing kan vinden in het buitenland.

Belangrijk: een Belgische schuldeiser kan de IOS-procedure gebruiken tegen een buitenlandse schuldenaar, indien deze goederen heeft in België. U bent dus enkel gebaat met de IOS-procedure in het buitenland indien de buitenlandse handelaar of onderneming goederen heeft in België.

Houd onze nieuwspagina in de gaten om te weten wanneer dit van kracht gaat.

Consulteer uw dossier online