Nieuws

23/12/2019
Saartje Hollemaert
GDW-Gent

GDW wil Goede Daden Waarmaken

U heeft het misschien al gemerkt? Dit jaar pakken GDW-Gent en GDW-Aalst het anders aan.

We stappen af van de papieren kerstkaart die met de post wordt verstuurd alsook van de jaarlijkse fles champagne die wordt rondgedeeld.

Met het uitgespaarde bedrag steunen we via de Warmste Week van Studio Brussel het Kinderkankerfonds en vzw Ateljee/vzw Loods.
Het GDW-Gent team koos ervoor om deel te nemen aan de Warmathon in Gent op 20 december 2019. De rest van het team moedigde alle lopers enthousiast aan.

Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan het Goede Doel van de Warmste week.

Het GDW-Gent team en het GDW-Aalst team wenst u een inspirerend en gezond 2020 toe!
Wij danken u voor het dagelijks vertrouwen in de voor ons meer dan gewaardeerde samenwerking.

Wij zijn alvast gemotiveerd om ook in 2020 onze ambitie, kennis en teamwork verder te ontplooien!
 

Ateljee vzw en De Loods vzw zijn maatwerkbedrijven die mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt tewerkstellen in verschillende projecten. Deze duurzame tewerkstelling wordt gekoppeld aan een intensieve begeleiding op de werkvloer. Sommigen onder hen kunnen dan doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

Het Kinderkankerfonds heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek.

Goede doelen gesponserd door GDW
Warmathon Gent 2019-GDW Gent
Warmathon Gent 2019-GDW Gent
Warmathon Gent 2019-GDW Gent

Consulteer uw dossier online