Pascal Lombardi
Gerechtsdeurwaarder
09 385 50 97

Opleiding
Licentiaat/Master in de Rechten (UGent, 1999)
Grondige Studie Beslag- en Executierecht (2014)
Curatoropleiding (Confocus, 2014)

Werkervaring
Secretaris Tuchtcommissie Gerechtsdeurwaarders Oost- en West-Vlaanderen
Erevoorzitter Nationale Vereniging Kandidaat- en Stagiair-gerechtsdeurwaarders
Gastdocent beslag- en executierecht, deontologie en het ambt van gerechtsdeurwaarder in het algemeen voor confraters, stagiairs, advocaten en studenten

Publicaties 
Themawetboek Gerechtsdeurwaarders, Larcier, editie 2014, 2016 en 2018.
Deontologie Gerechtsdeurwaarders – Duiding, Larcier, 2015, 137p.
“Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders onder de loep”, RW 2013-2014, 1243-1247.
“De invordering van onbetwiste geldschulden: de IOS-procedure onder de loep”, RW 2015-2016, 1355-1359.
“De opwaardering van het statuut van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder”, Ius & Actores 2015/1, Larcier, 34-47.
Andere publicaties in de Juristenkrant, Handboek Schuldbemiddeling, De Gerechtsdeurwaarder, enz.

Functie 
Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (arrondissement Brussel en Gent, 2002-2017)
Gerechtsdeurwaarder (benoemd per K.B. 18/07/2017)

 

Consulteer uw dossier online