#teamworkisknowledge

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Gent

Contact:

Opgeëistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel : 09/234.46.00
Fax: 09/234.46.01

Verschijningsformules:

Klik hier om het nieuw Bijzonder Reglement voor de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen d.d. 05/08/2014 te raadplegen.

Hieronder vindt u de gewijzigde verschijningsformules vanaf 01/09/2014

BURGERLIJKE KAMERS

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EERSTE BURGERLIJKE KAMER (G1), zetelend in burgerlijke zaken, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 2

 OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWEEDE BURGERLIJKE KAMER (G2), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 1

 OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERDE BURGERLIJKE KAMER (G3), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw,  Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 3 lokaal 1

 OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIERDE BURGERLIJKE KAMER (G4), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

(de zaken waarin het advies van het O.M. vereist is, nemen een aanvang om 11u00)

 !!! OM DE VEERTIEN DAGEN, telkens de even weken

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFDE BURGERLIJKE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 5

 OP WOENSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESDE BURGERLIJKE KAMER (G6),  zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 1

 OP MAANDAG/DINSDAG/WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENDE BURGERLIJKE KAMER (G7), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 1

 OP (ELKE EERSTE VAN DE MAAND ) VRIJDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ACHTSTE BURGERLIJKE KAMER (G8), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 2

 OP DINSDAG *** AANSTAANDE OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, NEGENDE BURGERLIJKE KAMER (G9), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TIENDE BURGERLIJKE KAMER (G10), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 3

 OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ELFDE BURGERLIJKE KAMER (G11), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP DINSDAG *** OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWAALFDE BURGERLIJKE KAMER (G12), zetelend in burgerlijke zaken, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP MAANDAG / WOENSDAG *** OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G13), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 2

 OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VEERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G14), zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 1

 OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

FAMILIEKAMERS

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFTIENDE FAMILIEKAMER (G15), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 2

 OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESTIENDE FAMILIEKAMER (G16), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal ? lokaal ?

 OP MAANDAG/DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG *** AANSTAANDE OM TIEN UUR DERTIG IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENTIENDE FAMILIEKAMER (G17), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 3 lokaal 1

 OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ACHTTIENDE FAMILIEKAMER (G18), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 0 lokaal 5

 OP DINSDAG / DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, NEGENTIENDE FAMILIEKAMER (G19), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EENENTWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G21), zetelend in familiezaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2 lokaal 4

 OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

(de zaken waarin het advies van het O.M. vereist is, nemen een aanvang om 11u00)

 !!! OM DE VEERTIEN DAGEN, telkens de even weken

 Kamer G22 – G23 – G24 – G25 = Jeugdrechtbank

 Kamer G27 t.e. G35 = Correctionele Rechtbank

 Kamer G36 t.e.m. G38 = Strafuitvoeringsrechtbank

  

KORT GEDING /ZOALS IN KORT GEDING:

============

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelend in burgerlijke zaken, zetelende in KORT GEDING / ZOALS IN KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te Gent, zaal ? lokaal ?

 OP MAANDAG of WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelende ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal ? lokaal ?

 OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

}

Kantooruren

maandag - donderdag: van 09u00 tot 18u30 vrijdag: van 09u00 tot 17u00

Goedkeuringsnummer CNK/110511/000000/0039 afgeleverd door de deontologische Commissie op 11 mei 2011.