RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Gent

Contact:

Opgeëistenlaan 401/A
9000 Gent
Tel : 09/234.46.00
Fax: 09/234.46.01

Verschijningsformules:

Klik hier om het Bijzonder Reglement voor de Rechtbank van eerste aanleg te Gent d.d. 15/02/2012 te raadplegen.

!!! OPGELET, GEEN ZITTINGEN TIJDENS DE TWEEDE WEEK VAN DE PAASVAKANTIE (week 16 van 14 april tot 18 april) !!!

!!! OPGELET, VANAF 01/04/2014 GEWIJZIGDE VERSCHIJNINGSFORMULES !!!

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, EERSTE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 2

OP MAANDAG of WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWEEDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 1

OP MAANDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw,  Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 3 lokaal 1

OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

 OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIERDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 4

OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

(de zaken waarin het advies van het O.M. vereist is, nemen een aanvang om 11u00)

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 5

OP DINSDAG of DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

!!! VOOR ECHTSCHEIDINGEN

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken, zetelend in Raadkamer, in het Gerechtsgebouw , Opgeëistenlaan 401 te Gent, zaal 0 lokaal 5

 OP DINSDAG of DONDERDAG AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESDE KAMER zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 1

OP MAANDAG/DINSDAG/WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 3 lokaal 1

OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, NEGENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 4

OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 3

OP DONDERDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

(inleidingen enkel op DONDERDAG, zetelt ook op DINSDAG)

  

OM TE VERSCHIJNEN

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ELFDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 3

OP DINSDAG *** OM VEERTIEN UUR IN DE NAMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWAALFDE A KAMER, zetelend in burgerlijke zaken, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 1

OP (ELKE EERSTE) VRIJDAG *** OM NEGEN UUR IN DE NAMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, TWAALFDE B KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 1

 OP VRIJDAG *** OM NEGEN UUR IN DE NAMIDDAG

(NIET de eerste vrijdag van de maand)

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, DERTIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 0 lokaal 5

OP WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VEERTIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 4

OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

 

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, VIJFTIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 4

 OP MAANDAG of WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZESTIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 2

 OP VRIJDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

  

OM TE VERSCHIJNEN :

Voor DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, ZEVENTIENDE KAMER, zetelend in burgerlijke zaken ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent,
zaal 2 lokaal 1

 OP DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

KORT GEDING :

============

 

OM TE VERSCHIJNEN :

 

Voor DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelend in burgerlijke zaken, zetelende in KORT GEDING, zetelende ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te Gent, zaal 0 lokaal 2

OP (gewone zaken en echtscheiding zonder kinderen) MAANDAG of WOENSDAG *** AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

Of

OP (echtscheiding/voorlopige maatregelen met minderjarige kinderen) DONDERDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

Beslagrechter

OM TE VERSCHIJNEN:

Voor DE BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, AFDELING GENT, zetelende ZOALS IN KORT GEDING, ter gewone en openbare zittingszaal, in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, zaal 2.6

 

OP DINSDAG ***  AANSTAANDE OM NEGEN UUR IN DE VOORMIDDAG

 

}

Kantooruren

maandag - donderdag: van 09u00 tot 18u30 vrijdag: van 09u00 tot 17u00

Goedkeuringsnummer CNK/110511/000000/0039 afgeleverd door de deontologische Commissie op 11 mei 2011.